Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://www.cadcam-frezovani.cz

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme:

Náš web je pouze informační, neshromažďuje osobní údaje o návštěvnících našich stránek, ukládá jen nezbytné cookies nutné pro správnou funkci těchto stránek. Náš web nepoužívá programy pro analýzu návštěvnosti. Výjimku tvoří cookies třetích stran (např. Mapy.cz, YouTube), jejichž aplikace na tomto webu používáme. Tyto cookies si může návštěvník sám zakázat na kterékoli stránce tohoto webu prostřednictvím cookie banneru, a nebo také v nastavení svého internetového prohlížeče.

Na našich webových stránkách používáme cookie banner upozorňující na cookies, který vám umožňuje spravovat předvolby cookies a souhlasit s nepovinnými cookies ještě před jejich aktivací. Prosím berte na vědomí, že cookies nezbytně nutné pro fungování našich webových stránek nelze tímto nástrojem deaktivovat. Další informace o souborech cookies najdete v našem prohlášení o souborech cookies, které je také součástí cookie banneru, Je snadno dostupné při procházení jednotlivých položek tohoto banneru, a stejně tak zde naleznete vaše jedinečné ID, které bylo vygenerováno při udělení vašeho souhlasu s ukládáním vybraných cookies. K nastavení preferencí se lze kdykoli vrátit a podle potřeby toto nastavení změnit.

Vložené odkazy na cizí (externí) weby:

Naše webové stránky, nebo aplikace třetích stran, které jsou jejich součástí, mohou poskytovat odkazy na externí weby. Po kliknutí na některý z těchto odkazů budete přesměrováni z našeho webu a přejdete na webovou stránku organizace nebo společnosti, kterou jste si vybrali. I když mezi našimi a těmito cizími webovými stránkami existuje spojení, nemůžeme vykonávat jakoukoli kontrolu nad propojenými webovými stránkami, ani nelze předpokládat, že schvalujeme aktivity na těchto webových stránkách. Není-li výslovně uvedeno jinak, toto prohlášení neupravuje postupy pro shromažďování a používání údajů prostřednictvím těchto webových stránek a nemůžeme zajistit, aby byly v souladu s normami pro ochranu osobních údajů uvedenými v tomto prohlášení. Pokud navštívíte cizí web prostřednictvím odkazu na našem webu, měli byste se seznámit s postupy ochrany osobních údajů daných webových stránek.